Çin Kaynak Makinesi Kesme Üretici

 

Hyzont (Şangay) Endüstriyel Teknolojiler Co, Ltd

    ------ Yörünge Kaynak ve Kesme Makinalarının Tek Noktadan Çözümleri

Haberler

November 16, 2018

Hypertherm, ortaya çıkan gelişmiş üretim teknolojisini desteklemek için yeni kurumsal risk sermayesi kolunu tanıttı

ABD merkezli endüstriyel kesme sistemleri ve yazılım üreticisi Hypertherm, bugün teknoloji girişim topluluğu ile daha fazla etkileşimi teşvik etmek için yeni bir kurumsal girişim sermayesi (CVC) kolu olan Hypertherm Ventures'ın kurulduğunu duyurdu.

Encompassed by a goal of helping advanced manufacturing deliver positive change to the world, Hypertherm Ventures is seeking partnerships with universities, startups, entrepreneurs, and early stage companies to commercialize advanced manufacturing technology in strategic interest areas. Gelişmiş üretimin dünyaya olumlu bir değişim sunmasına yardımcı olma hedefiyle kapsanan Hypertherm Ventures, stratejik ilgi alanlarında gelişmiş üretim teknolojisini ticarileştirmek için üniversiteler, girişimler, girişimciler ve erken aşama şirketlerle ortaklıklar arıyor. Those areas include industrial cutting, welding, and thermal processing; Bu alanlar arasında endüstriyel kesme, kaynak ve termal işleme; robotics and automation; robotik ve otomasyon; machine learning and augmented intelligence; makine öğrenimi ve artırılmış zeka; industrial Internet of Things; Endüstriyel Nesnelerin İnterneti; additive manufacturing / 3D printing, and nanotechnology. aditif üretim / 3D baskı ve nanoteknoloji.

“Just as we began 50 years ago with an invention that made plasma cutting commercially viable for the first time ever, we look forward to supporting other entrepreneurs as they work to bring their inventions to life,” said Nathan Pascarella, Hypertherm Ventures' business development manager. “50 yıl önce, plazma kesimini ticari olarak ilk kez uygulanabilir kılan bir buluşla başladığımız gibi, diğer girişimcileri icatlarını hayata geçirmeye çalışırken desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” diyor Hypertherm Ventures'in iş gelişimi yönetici. “If you are an entrepreneur or leading an early stage company in advanced manufacturing within our strategic interest areas, Hypertherm Ventures would love to hear more about you and your business.” “Stratejik ilgi alanlarımız dahilinde ileri üretimde bir girişimci veya erken aşama bir şirkete liderlik ediyorsanız, Hypertherm Ventures sizin ve işiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister.”

Hypertherm believes its experienced leadership team, combined with a wide range of advanced manufacturing process experts proficient in lean, Six-Sigma, and similar methodologies will benefit entrepreneurs and early stage companies. Hypertherm, deneyimli liderlik ekibinin yalın, Altı Sigma ve benzeri metodolojilerde yetkin çok çeşitli ileri üretim süreci uzmanlarıyla birleştiğinde girişimcilere ve erken aşama şirketlere fayda sağlayacağına inanıyor. In addition, Hypertherm can support venture partners through its expertise with advanced technology development, engineering, complex supply chain management, global service and distribution networks, as well as a track record of marketing and selling new products. Buna ek olarak, Hypertherm, ileri teknoloji geliştirme, mühendislik, karmaşık tedarik zinciri yönetimi, küresel hizmet ve dağıtım ağlarındaki uzmanlığı ve yeni ürünlerin pazarlanması ve satılması konusunda sicili ile girişim ortaklarını destekleyebilir.

 

Hypertherm designs and manufactures industrial cutting products for use in a variety of industries such as shipbuilding, manufacturing, and automotive repair. Hypertherm, gemi yapımı, imalat ve otomotiv onarımı gibi çeşitli endüstrilerde kullanılmak üzere endüstriyel kesme ürünleri tasarlar ve üretir. Its product line includes cutting systems, in addition to CNC motion and height controls, CAM nesting software, robotic software and consumables. Ürün yelpazesi CNC hareket ve yükseklik kontrolleri, CAM yerleştirme yazılımı, robotik yazılım ve sarf malzemelerinin yanı sıra kesme sistemlerini de içermektedir. Hypertherm systems are trusted for performance and reliability that result in increased productivity and profitability for hundreds of thousands of businesses. Hypertherm sistemleri, yüz binlerce işletme için artan üretkenlik ve karlılıkla sonuçlanan performans ve güvenilirlik açısından güvenilirdir. The company's reputation for cutting innovation dates to 1968, with Hypertherm's invention of water injection plasma cutting. Şirketin yenilik kesme konusundaki itibarı, Hypertherm'in su enjeksiyonlu plazma kesimi icadı ile 1968 yılına dayanıyor. The 100 percent associate owned company has more than 1,400 associates along with operations and partner representation worldwide. Yüzde yüz iştirakli şirketin, 1.400'den fazla iştirakinin yanı sıra dünya çapında operasyonlar ve ortak temsilciliği bulunmaktadır.

İletişim bilgileri